Саясаткерлер менен Ишке кагаз

Уруксат берилген Саясаткерлер,


Бизге STEM4ALL менторлук программасына катышууга чакырылгансыз. STEM боюнча кыздар менен аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган биздин STEM4ALL ментордук программасына кошулууга чакырабыз.


Менторлук, STEMдагы жыныстык катымын камтыйтуу менен бактыларды ойготууда жеткирүүдө жеткирүүдө тийгизиңиз жана максималды жеткирүүгө ийгилик көрсөтөт. Биздин барактарымызга кошулганыңыздар менен башыңыздын жана профессионалдык жеткирүүлөрүндөн өтүңүзгө болгон жакшылыктарга кош келген болосуз, бираак курал камтыгынызды, киришкенчи капчыгызды, инклюзияны, жана корпоративтин куралдарга камтыйтканынызды көрсөтүңүз.


STEM4ALL катышуучулары менен байланыштымды ымырлуу жана биздин миссиямызга байланышты идеяларды кош келбеге байланышкысыз. Биз ыдайым жумуш, билим бөлүшүү, спонсордуктоо жана башка түрдүү кызматтарга ийгилик жасагымызга кайыртууга ишенбиз. Бирге эч кандайдын ишке кагазды күчтүүгө ишеним жасоо болобуз.


Бизге катышып, кыздар менен аялдарга күчтүү берүүгө, берилген менторлук менен менен баштык кызматтар менен жаткызуу үчүн кереметкен маалыматтар берүүгө баарын көз жатасыз. Бизге ментор менен жана/же биздин программамызда катышуучу менен болуп, AccLab.kg@undp.kg адресинде байланышып, биздеги ментор жана/же катышуучу менен болуу жана биздин программамызга катышуу тууралуу кошумча маалымат алуу үчүн байланышыз.

БИЗДИН КАТЫШУУЧУЛАРЫМЫЗ partner
 partner

Кошулгуңуз келеби?

Mentoring Her STEM4ALL программасына кошулуңуз жана Кыргызстанда инклюзивдүү жана ар түрдүү STEM экосистемасын түзүүгө өз салымыңызды кошуңуз.