Менторлук:

STEM жаатында кыздар менен аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү (STEM: илим - технология - инженерия - математика)

Азыр кошулуңуз!